ÚJ! Felvételi kiírás – UEFA ‘A’ tanfolyam indul 2019 januárjában

UEFA ‘A’ edzőképző tanfolyam

 

A nagyfokú érdeklődést és igényeket látva az UEFA által adott lehetőséggel élve 2019-ben ismét két UEFA A licencet indíthatunk, év eleji és nyár végi kezdéssel.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézete Edzőképző Központja – a 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó, iskolarendszeren kívül szervezett – UEFA „A” labdarúgó edzőképző tanfolyamot indít Martonvásáron az alábbi képzési időpontokban:

  2019. január 14,; 28.;

           február 11., 25.;

            március 11., 25.;

            április 08., 22.;

            május 06., 20.;

            június 03., 17.;

            augusztus 05., 19.;

            szeptember 02., 16.

A tanfolyamot lezáró vizsga időpontja: 2019. szeptember 30.

A tanfolyamot szervező MLSZ Edzőképző Központ fenntartja a jogot az esetleges változtatásra!

 

A regisztrációs felület 2018.11.11. 12.00 órától nyílik meg 2018.11.21. 12.00 óráig.

 

A felvételi eljárás megkezdésének feltételei:

 1. az on-line jelentkezés hiánytalan kitöltése és elküldése. A regisztráció során a jelentkezők a megadott e-mail címükre egy visszaigazolást kapnak, valamint egy vonalkódot, amit kinyomtatva be kell mutatni a felvételin. Egy jelentkező csak egyszer regisztrálhat!
 2. betöltött 18. életév, melyet érvényes fényképes személyi okmánnyal bemutatásával kell igazolni.
 3. érettségi bizonyítvány, amelynél az eredeti érettségi bizonyítvány bemutatása, ill. az ennél magasabb iskolai végzettséget igazoló irat másolatának bemutatása szükséges.
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása. Az erkölcsi bizonyítvány hiányában a képzési szerződés nem köthető meg!
 5. orvosi alkalmasság igazolása érvényes sportorvosi igazolással, vagy munkaegészségügyi igazolással (sportedző munkaköri alkalmasság), vagy háziorvosi igazolással (sportolhat, versenyezhet, sporttevékenységet végezhet), mely igazolás 30 napnál nem régebbi.
 6. érvényes UEFA B licenckártya.
 7. a regisztrációs kártyaszabályzat által legalább UEFA „B” végzettséghez kötött, – az UEFA által adott lehetőséggel élve ezen tanfolyam esetén minimum egy éves edzői tevékenység – melyet egyesületi ajánlással igazolni kell, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel fennálló, minimum UEFA „B” végzettséghez kötött jogviszony.

Az 5., 6., 7. pontban jelzett dokumentumok fénymásolatát egy lefűzött dossziéban, a nevet, születési adatokat az első oldalon feltüntetve a felvételire kell elhozni.

A napi munkát igazoló edzésnaplót külön anyagként a felvételi beszélgetésen kell bemutatni.

Képzési idő: 180 óra

Tanfolyami díj: 330.000 Ft + áfa = 419.100 Ft – amelyet a felvett hallgatóknak egy összegben a tanfolyam megkezdéséig az MLSZ számlájára kell átutalni.

A jelentkező tudomásul veszi, hogy felvétel esetén a képzéshez TAO támogatást nem vehet igénybe.

A felvételi 2018. december 03-05. közötti időszakban kerül megrendezésre. Ennek helyszínéről, lebonyolításáról a regisztrálók külön értesítést kapnak.

Felvételi vizsga:

 • Elméleti: az on-line teszt tananyaga megegyezik az UEFA „B” tanfolyam elméleti vizsga on-line záróteszt tartalmával.
 • Felvételi beszélgetés: a bizottság felméri, hogy a jelölt képes-e önállóan véleményt formálni a feltett kérdésekről, valamint a korábban megszerzett ismereteit képes-e reprodukálni más szempont szerinti megközelítésben. Szakmai gyakorlata és tudása feleljen meg végzettségének, továbbá az egységes szakmai és etikai elvárásoknak.

A felvételi eljárás érvényes teljesítése nem jelent automatikus felvételt! Ha az érvényesen felvételizettek száma meghaladja a felvehetők keretszámát, úgy felvételi eljárás során kialakult rangsor alapján történik a felvétel.

A felvételi eljárás végén kialakult végső pontszámok határozzák meg a felvettek rangsorát, a legtöbb pontot elérő felvételizőtől kezdve csökkenő pontszámok szerint.

 

Fontos információk:

A tanfolyami díjat a sikeres felvétel visszaigazolása után a következő számlára kell utalni: OTP:11707024-20484068-00000000.

A jelentkező tudomásul veszi, hogy felvétel esetén a képzéshez TAO támogatást nem vehet igénybe.

 1. Átutaláskor kérjük a közlemények rovatban feltüntetni a hallgató nevét (ha egyesület fizeti be, akkor is), és a KPTANA1901 kódot.
 2. A befizetés igazolás fénymásolatát kérjük az első oktatási napon történő regisztráción be kell mutatni (a felvétel visszaigazolása után)!
 3. A meghirdetett tanfolyamokra csak az első 100 hiánytalanul (!) beérkező jelentkezést tudjuk regisztrálni és a felvételi eljárásra behívni.
 4. A felvételi gyakorlati foglalkozásokon sportruházatban, edzésszerelésben kötelező a megjelenés, teremcipő és műfűre alkalmas futballcipő is szükséges.
 5. A gyakorlati foglalkozásokon mindenki saját felelősségére, önként vesz részt.
 6. Pedagógus-továbbképzésre nem akkreditált a tanfolyam.
 7. További információk:
  1. Szakmai kérdések: Gáncsos András (gancsos.andras@mlsz.hu)
  2. Adminisztrációs kérdések: Kovács Mariann (kovacs.mariann@mlsz.hu)